SOORTEN GETALLEN Overzicht
Rationale getallen

Inleiding

Als je gehele getallen gaat delen, dan krijg je soms weer een geheel getal, maar vaak komt de deling "niet uit", er blijft een rest over. Vaak werk je dan met een breuk, dat is een schrijfwijze (waarin de deling nog zichtbaar is) voor een getal dat vaak niet meer geheel is. Het delen geeft dus aanleiding tot het invoeren van een nieuwe getallen, namelijk de verzameling van alle getallen die je als breuk kunt schrijven. Omdat je elk geheel getal ook als breuk kunt schrijven, vormen die een deel van deze nieuwe verzameling getallen. Binnen deze nieuwe verzameling getallen zitten ook altijd de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee breuken.

» Verkennen

Je leert nu:

  • de rationale getallen kennen;
  • nagaan dat som, verschil, product en quotiënt van twee breuken weer een breuk vormen;
  • rationale getallen schrijven als decimale getallen.
Je kunt al:
  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel;
  • haakjes uitwerken en ontbinden in factoren.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven