SOORTEN GETALLEN Overzicht
Gehele getallen

Inleiding

In de Oudheid was een getal een hoeveelheid, samengesteld uit eenheden. Deze definitie is terug te vinden in "De Elementen", het beroemde wiskundeboek van Euclides (ca. 300 v.Chr.). Zelfs 1 werd toen niet als getal gezien en 0 was nog helemaal niet in beeld. Het getal 0 ontstond pas toen het tientallig stelsel als positiestelsel zijn intrede deed in de Oud-Indische cultuur. De eerste cijfers ontstonden er in die tijd, evenals het eerste idee van negatieve getallen.
De getallen 0, 1, 2, 3, 4, ... worden tegenwoordig de natuurlijke getallen genoemd. Voeg je daar de negatieve getallen aan toe dan spreek je van de gehele getallen. Veel getallentheorie gaat alleen over natuurlijke getallen.

» Verkennen

Je leert nu:

  • de natuurlijke en de gehele getallen onderscheiden;
  • werken met even en oneven getallen en priemgetallen;
  • een paar eigenschappen van deze getallen.
Je kunt al:
  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven