SOORTEN GETALLEN Overzicht
Reële getallen

Inleiding

De rationale getallen zijn gesloten voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, want de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee rationale getallen is telkens weer een rational getal. Je zou zeggen: goed geregeld zo.
Maar ja, de stelling van Pythagoras gooide al meer dan twee eeuwen geleden roet in het eten.
De hypothenusa (schuine zijde) van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van 1 heeft een lengte van c =  2  en... dat is geen rationaal getal.

» Verkennen

Je leert nu:

  • het begrip reëel getal kennen;
  • bewijzen dat veel wortels geen rationale getallen zijn;
  • de beperkingen van de reële getallen kennen.
Je kunt al:
  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel;
  • haakjes uitwerken en ontbinden in factoren;
  • verschillende soorten bewijzen herkennen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven