GONIOMETRISCHE FUNCTIES Overzicht
Goniometrische functies

Voorbeeld

Gegeven de functie f met voorschrift f(x) = 2 cos2(x) – 1.
(Met cos2(x) wordt (cos(x))2 bedoeld.)
Onderzoek of deze goniometrische functie periodiek is en bepaal dan de bijbehorende periode.

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven