DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Wortel-n-wet

Theorie

Heb je te maken met n onafhankelijke gelijke kansexperimenten, elk met dezelfde stochast X, dan geldt voor de som van deze n stochasten:

  • E(n · X) = n · E(X)
  • σ(n · X) =  n  · σ(X)
Het bewijs hiervan verloopt op dezelfde wijze als in de Uitleg.
Je noemt deze stelling de n -wet.

Voor de kansverdeling die hoort bij het gemiddelde X ¯  van n onafhankelijke gelijke kansexperimenten elk met stochast X geldt daarom:

  • E( X ¯ ) =  E(nX) n = nE(X) n  = E(X)
  • σ( X ¯ ) =  σ(nX) n = n σ(X) n = σ(X) n

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven