AlgebraKIT
menu-algebrakit
AlgebraKIT

AlgebraKIT

AlgebraKIT is een computeralgebra programma, gemaakt door Martijn Slob. Je kunt er eindeloos algebraïsche vaardigheden mee oefenen. Zie ook dit artikel van vrijdag 7 mei 2010 in het Eindhovens Dagblad.
Deze oefeningen zijn onderverdeeld naar doelgroep en onderwerp. Achter de meeste onderwerpen schuilt een lijst met deelonderwerpen.

Waarmee wil je oefenen?
Basiswiskunde
Rekenen met breuken
Letterrekenen
Vergelijkingen
Rekenen met wortels
HAVO wi A HAVO wi B VWO wi A VWO wi B VWO wi C

Algebra Algebra Algebra Ontbinden
Vergelijkingen Vergelijkingen Vergelijkingen Vergelijkingen Vergelijkingen

Differentiëren Differentiëren DifferentiërenIntegreren

Zie www.algebrakit.nl voor meer informatie over AlgebraKiT. Neem contact op voor op of aanmerkingen op de opgaven of uitwerkingen die door AlgebraKiT worden gegenereerd.