Vergelijkingen HAVO B


Je maakt elke oefening zelf op papier. Met zie je het juiste antwoord. Je kunt ook meer details van de uitwerking uitklappen. Met krijg je een nieuwe oefening.

Met wat voor soort vergelijkingen wil je oefenen?
Niveau 1 Niveau 2
Lineair
Kwadratisch Kwadratisch
Goniometrisch Goniometrisch
Exponentieel en logaritmen Exponentieel en logaritmen
Machtsfuncties Machtsfuncties
Wortelvormen Wortelvormen
Breukvormen Breukvormen
Alles door elkaar Alles door elkaar

Zie www.algebrakit.nl voor meer informatie over AlgebraKiT. Neem contact op voor op of aanmerkingen op de opgaven of uitwerkingen die door AlgebraKiT worden gegenereerd.

Creative Commons License