Vergelijkingen VWO A


Je maakt elke oefening zelf op papier. Met zie je het juiste antwoord. Je kunt ook meer details van de uitwerking uitklappen. Met krijg je een nieuwe oefening.

Waarmee wil je oefenen?
Lineaire vergelijkingen
Ontbinden in factoren
Kwadratische vergelijkingen, abc-formule
Breukvormen
Exponentiële en logaritmische vergelijkingen
Vergelijkingen met machtsfuncties
Vergelijkingen met wortelvormen
Alles door elkaar

Zie www.algebrakit.nl voor meer informatie over AlgebraKiT. Neem contact op voor op of aanmerkingen op de opgaven of uitwerkingen die door AlgebraKiT worden gegenereerd.

Creative Commons License