Letterrekenen


Je maakt elke oefening zelf op papier. Met zie je het juiste antwoord. Je kunt ook meer details van de uitwerking uitklappen. Met krijg je een nieuwe oefening.

Waarmee wil je oefenen?
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
optellen optellen optellen
vermenigvuldigen vermenigvuldigen vermenigvuldigen
delen delen delen
machten machten machten
haakjes haakjes haakjes
breuken breuken
door elkaar door elkaar door elkaar

Zie www.algebrakit.nl voor meer informatie over AlgebraKiT. Neem contact op voor op of aanmerkingen op de opgaven of uitwerkingen die door AlgebraKiT worden gegenereerd.

Creative Commons License