SOORTEN GETALLEN Overzicht
Reële getallen

Stelling

Het getal 2  is niet als breuk te schrijven en daarom geen rationaal getal.

Bewijs

Stel 2  is rationaal en dus te schrijven als 2 = p q
waarin p en q de kleinst mogelijke gehele getallen zijn.

Dan is: 2= p 2 q 2  en dus p2 = 2q2.

Dus p2 moet deelbaar zijn door 2.
Dit kan alleen als p deelbaar is door 2. Dus p = 2a.
En dan is (2a)2 = 2q2, zodat 4a2 = 2q2 en 2a2 = q2.
Dus is ook q2 deelbaar door 2 en is q deelbaar door 2: q = 2b.

Maar dan is 2 = p q = 2a 2b = a b .

Kennelijk is de breuk die 2  voorstelt dan altijd te vereenvoudigen.
Maar je ging er van uit dat dit niet het geval was.
Er ontstaat dus een tegenspraak.
Daarom kan onze aanname dat 2  als breuk is te schrijven niet juist zijn.
Q.e.d.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven