RIJEN Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu alle theorie van "Rijen" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
11: rij, termen van een rij — directe formule — recursie en recursieformule
12: verschilrij — somrij
13: rekenkundige rij — somformule van een rekenkundige rij
14: meetkundige rij — somformule van een meetkundige rij
15: discreet dynamisch model

Activiteitenlijst:
11: rijen beschrijven met een directe formule — rijen beschrijven met een recursieformule
12: de verschilrij van een rij bepalen — de som van (de eerste) n termen van een rij berekenen
13: werken met rekenkundige rijen, o.a. de somformule toepassen
14: werken met meetkundige rijen, o.a. de somformule toepassen
15: meetkundige rijen toepassen bij discrete dynamische modellen

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven