HYPOTHESEN TOETSEN Overzicht
Normale toetsen
Sorry, de GeoGebra Applet start niet. Zorg dat Java 1.4.2 (of een nieuwere versie) actief is. (klik hier om Java nu te installeren)

Voorbeeld

Volgens de fabrikant is zijn vulmachine zo ingesteld dat het gewicht G (in gram) van zijn pakken suiker normaal verdeeld is met μ(G) = 1002 en σ(G) = 3.
De fabrikant test zijn vulmachine door van een steekproef van 10 pakken het gemiddelde gewicht te berekenen. Hij doet uiteraard een dubbelzijdige toets.
Wat is het beslissingsvoorschrift bij een significantieniveau van 1%?

Antwoord

  • H0: μ( G ¯ ) = 1002 en σ( G ¯ ) =  3 10  ≈ 0,95.
  • H1: μ( G ¯ ) ≠ 1002.

Het significantieniveau is α = 0,01.

P( G ¯  ≤ g1 of  G ¯  ≥ g2 | μ = 1002 en σ ≈ 0,95) = 0,01 geeft: g1 ≈ 999,5 en g2 ≈ 1004,5.
Het kritieke gebied wordt daarom: G ¯  ≤ 999,5 of  G ¯  ≥ 1004,5.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven