<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havohavo-12" class="selected">havo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-3">havo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-3">vwo 3</a>
menu-overzichten-hv12
Rekenen
1 Rekenen 2 Breuken 3 Procenten 4 Negatieve getallen
1.1 Decimale getallen 2.1 Wat is een breuk? 3.1 Verhoudingstabellen 4.1 Wat is negatief?
1.2 Optellen/afrekken 2.2 Breuk naar dec.getal 3.2 Rekenen in verh. 4.2 Neg.getallen optellen
1.3 Verm./delen 2.3 Breuken vergelijken 3.3 Procenten 4.3 Neg.getallen aftrekken
1.4 Afronden 2.4 Breuken optellen/aftr. 3.4 Procentrekenen 4.4 Neg.getallen verm.
1.5 Schatten 2.5 Breuken verm. 3.5 Procenten eraf/erbij 4.5 Neg.getallen delen
1.6 Rekenvolgorde 2.6 Breuken delen 3.6 Totaalbeeld 4.6 Totaalbeeld
1.7 Totaalbeeld 2.7 Totaalbeeld
Rekenen Grafieken en formules
5 Machten en wortels 1 Grafieken 2 Verbanden 3 Vergelijkingen
5.1 Kwadraten 1.1 Globale grafieken 2.1 Verbanden 3.1 Rekenschema's
5.2 Wortels 1.2 Grafieken aflezen 2.2 Formules 3.2 Balansmethode
5.3 Wortelrekenen 1.3 Grafieken tekenen 2.3 Formule naar grafiek 3.3 Haakjes in formules
5.4 Machten 1.4 Som/verschil grafiek 2.4 Kort maar krachtig 3.4 Machten in formules
5.5 Meneer van Dalen 1.5 Maximum en minimum 2.5 Vergelijkingen 3.5 Totaalbeeld
5.6 Wetensch.notatie 1.6 Periodieke grafieken 2.6 Totaalbeeld
5.7 Totaalbeeld 1.7 Totaalbeeld
Grafieken en formules Informatie verwerken
4 Lineair en hyp. 5 Kwadratisch en exp. 1 Diagrammen 2 Statistiek
4.1 Recht evenredig 5.1 Kwadratische verbanden 1.1 Schema's 2.1 Centrummaten
4.2 Lineaire verbanden 5.2 Kwadr. vergelijkingen 1.2 Afstandstabellen 2.2 Spreidingsmaten
4.3 Lineaire vergelijkingen 5.3 Exp. verbanden 1.3 Gemiddelden 2.3 Klassenindeling
4.4 Omgekeerd evenredig 5.4 Exp. vergelijkingen 1.4 Frequentietabel 2.4 Schatten
4.5 Hyp. verbanden 5.5 Ongelijkheden 1.5 Diagrammen 2.5 Stat. uitspraken
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld 1.6 Steelbladdiagram 2.6 Totaalbeeld
1.7 Cirkeldiagram
1.8 Totaalbeeld
Meten en tekenen
1 Figuren 2 Opp. en omtrek 3 Ruimtelijke figuren 4 Hoeken
1.1 Lijn, lijnstuk, punt 2.1 Omtrek 3.1 Ruimtelijke figuren 4.1 Hoeken
1.2 Afstanden 2.2 Lengtematen 3.2 Grensvlakken, ribben 4.2 Hoeken meten
1.3 Passer en cirkel 2.3 Oppervlakte 3.3 Ruimtelijk tekenen 4.3 Hoeken tekenen
1.4 Vlakvulling 2.4 Oppervlaktematen 3.4 Uitslagen 4.4 Deellijn
1.5 Vlakke figuren 2.5 Schaallijnen 3.5 Inhoud 4.5 Hoeken berekenen
1.6 Plaatscodes 2.6 Totaalbeeld 3.6 Inhoudsmaten 4.6 Totaalbeeld
1.7 Coordinaten 3.7 Diagonaalvlakken
1.8 Totaalbeeld 3.8 Totaalbeeld
5 Kijkmeetkunde 6 Symmetrie 7 Opp/omtr.formules 8 Lengtes berekenen
5.1 Kijklijnen 6.1 Lijnsymmetrie 7.1 Oppervlakteformules 8.1 Pythagoras
5.2 Kijkhoeken 6.2 Puntsymmetrie 7.2 Opp. driehoeken 8.2 Lengtes berekenen
5.3 Aanzichten 6.3 Draaisymmetrie 7.3 Opp. vierhoeken 8.3 Opp. ruimtefiguur
5.4 Bouwtekeningen 6.4 Driehoeken 7.4 Omtrek cirkel 8.4 Inhoud ruimtefiguur
5.5 Perspectief 6.5 Vierhoeken 7.5 Oppervlakte cirkel 8.5 Doorsneden
5.6 Totaalbeeld 6.6 Totaalbeeld 7.6 Eenheden 8.6 Vergroten
7.7 Totaalbeeld 8.7 Totaalbeeld