<a href="view.php?page=extra/projecten">Projecten</a> <a href="view.php?page=extra/projecten-opmaat">Wiskunde op maat</a> <a href="view.php?page=extra/projecten-vingers" class="selected">Wiskunde met de vingers</a> <a href="view.php?page=extra/projecten-rekenen">Rekenen 3F</a>
menu-extra-projecten
Creative Commons License

Wiskunde met de vingers

Wiskunde met de Vingers zijn lesbrieven waarin de leerling stukken wiskunde naadloos, stap voor stap, al doende, zelfstandig en in eigen tempo opbouwt. De opbouw is op het niveau van de leerling die voor het eerst met de concepten van het materiaal in aanraking komt, volkomen logisch en zo veel mogelijk gekoppeld aan de tastbare werkelijkheid. Er is materiaal voor alle leerjaren havo/vwo. Het is ook zeer geschikt voor leerlingen die lesstof zelfstandig moeten inhalen.

Wiskunde met de Vingers is gemaakt door Harrie Jorna, docent aan het Almende College, locatie Isala, te Silvolde.
Hieronder een overzicht van de materialen die beschikbaar zijn. Er is nog veel meer in ontwikkeling.
Het betreft hier Word-documenten. Lees de gebruiksaanwijzing

Titel Leerjaar Onderwerp Trefwoorden
In de bonen 1/2 hv Meten, rekenen, grafieken met bonen bonen, grafiek, hellingsgetal, startgetal, maatcilinder, schatten, verhoudingstabel, voorschrift, formules
Plussen en minnen 1/2 hv Rekenen, grafieken leren werken met positieve en negatieve getallen, ook in tabellen en het assenstelsel
Delen door een breuk 1/2 hv Rekenen, verhoudingen leren delen door een breuk, werken met vergroting
Via 1 rekenen 1/2 hv Verhoudingen: dirigerende instaptoets herkennen verhoudingstabel, opgaven zonder en met verhaal, rekenen ook zonder tabel, opstellen tabel, schaal, procenten gegeven en gevraagd, van breuken naar procenten
Wortels 2 hv Rekenen, grafieken begrip wortel, rekenen met wortels, grafiek van de wortelfunctie
Daar zit muziek in 3 hv Exp.formules exponenten, exponentile groei, muziek, toonladder
Het getal van Euler 6 vb e-macht en ln het getal van euler, de e-macht en bijbehorende exponentile - en logaritmische functies