DISCRETE DYNAMISCHE MODELLEN Overzicht
Discrete dynamische modellen

Inleiding

Een bijzonder type wiskundige modellen dat veel voor komt is het dynamische model. Daarbij worden rekenmodellen opgesteld van de veranderingen van de situatie met de tijd. En daarmee wordt dan gerekend, of (als de situatie niet te complex is) er wordt geprobeerd één of meer formules af te leiden waarmee de toestand op elk tijdstip kan worden bepaald.
Een voorbeeld van een situatie waarin een dynamisch model kan worden opgesteld is de ontwikkeling van een griepepidemie.

» Verkennen

Je leert nu:

  • werken met dynamische modellen in eenvoudige situaties;
  • discrete dynamische modellen doorrekenen;
  • enkele handreikingen voor het opstellen van een discreet dynamisch model.
Je kunt al:
  • werken met formules;
  • werken veranderingen, toenames en differentiequotiënten.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven