Staartdeling 10
delen | deeltal | deler | rest | grootste gemene deler| breuk

Waar gaat het over?

Een staartdeling is een algoritme om een deling uit te voeren. Daarbij wordt van het tientallig stelsel en de tafels van vermenigvuldiging gebruik gemaakt. En het gaat om het zo vaak mogelijk aftrekken van de deler van het deeltal. Een vergelijkbaar algoritme gebruik je voor het delen van twee polynomen (veeltermen).

Hoe werkt het?

Wie en wanneer?

Delen is ontstaan in de tijd van de Egyptenaren die deelden door middel van herhaald aftrekken. De staartdeling zelf komt voor zover bekend uit de 15de eeuw. Als zagen ze er toen niet zo uit als wij die nu kennen.

Meer over staartdelingen:

In Wikipedia
Decimale breuken
Humor(?) met delen

Op school:

Verm. en delen
Werkblad maken

In bedrijf:

Andere vensters: Getallen en cijfers | Het tientallig stelsel | Meneer Van Dalen