Meneer Van Dalen... 19
rekenen | rekenmachine | Willem Bartjens

Waar gaat het over?

"Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord" was vroeger een ezelbrug om de volgorde van rekenen te onthouden: eerst Machten, dan Vermenigvuldigen, dan Delen, vervolgens Worteltrekken, dan Optellen en tenslotte Aftrekken. Tegenwoordig geldt dit niet meer, maar ook de moderne rekenapparatuur kent afspraken:

  • eerst doe je wat binnen Haakjes staat;
  • dan Machten/Wortels van links naar rechts;
  • dan Vermenigvuldigen/Delen van links naar rechts;
  • tenslotte Optellen/Aftrekken van links naar rechts.

Hoe werkt het?

Je hanteert in principe de genoemde rekenvolgorde. Soms wijzig je met een bijzondere schrijfwijze die volgorde:

  • de lange breukstreep: `(6*2)/(5-3)=12/2=6` (aftrekken gaat hier voor delen)
  • de lange streep aan het wortelteken: `sqrt(6+2*15)=sqrt(36)=6` (vermenigvuldigen en optellen gaan hier voor worteltrekken)
  • de notatie voor machten: `2^(4+1)=2^5=32` (optellen gaat hier voor machtsverheffen)

Wie en wanneer?

De voorrangsregel MVDWOA staat in een bekend leerboek van de onderwijzer Jan Versluys (1845 - 1920) uit 1875. In 1881 werd de regel al aangevochten in "Het Schoolblad". Halverwege de jaren negentig van de twintigste eeuw wijdde de Nieuwe Wiskrant een aantal artikelen aan het fenomeen (nummers 14-3 en 16-1). Het bleek dat allerlei exameninstanties daarover verschillende opvattingen hadden. Kortom:
De regel: Meneer van Dalen... is een overblijfsel uit vroeger tijden, waarvoor tegenwoordig geen plaats meer is. De volgorde van bewerkingen wordt bij toepassingen door de context en door de gebruikte rekenapparatuur bepaald. Bij twijfel plaats je haakjes.

Meer over rekenvolgorde:

Wikipedia over rekenen
Volgorde rekenbewerkingen
Stichting Goed Rekenonderwijs

Op school:

Rekenvolgorde
Meneer Van Dalen

In bedrijf:

Andere vensters: Getallen en cijfers | Het tientallig stelsel | Verhoudingen en breuken | Reële getallen