REKENEN Overzicht
Voorrangsregels

Uitleg

Bij rekenen gelden deze voorrangsregels:
  1. Eerst uitrekenen wat tussen haakjes staat.
  2. Dan vermenigvuldigen en delen van links naar rechts.
  3. Tenslotte optellen en aftrekken van links naar rechts.
Dus:

(6 + 3) × 2 = 9 × 2 = 18

3 × 8/4 = 24/4 = 6 en 4/8 × 6 = 0,5 × 6 = 3

6 + 4 – 3 = 10 – 3 = 7.

Verder mag je bij optellen en vermenigvuldigen de volgorde verwisselen:
5 + 2 = 2 + 5 en
5 × 2 = 2 × 5.

Bij aftrekken en delen kan dit niet:
5 – 2 ≠ 2 – 5 en
5 / 2 ≠ 2 / 5

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Puzzel
Rekenspel
Opgaven