REKENEN Overzicht
Optellen en aftrekken

Uitleg

Je wilt weten hoeveel twee getallen samen zijn. Je moet de getallen optellen.
Je krijgt dan de som van deze getallen.

Je wilt weten hoeveel twee getallen verschillen. Je moet de getallen van elkaar aftrekken.
Je krijgt het verschil van beide getallen.

Bijvoorbeeld:

2,15 + 3,98 = 6,13

10 – 8,95 = 1,05

Optellen en aftrekken gaat gemakkelijk met je rekenmachine.
Let op: je moet wel een punt gebruiken in plaats van de decimale komma!

Optellen en aftrekken kun je ook met de hand uitvoeren. Je maakt dan gebruik van het tientallig stelsel.
Bekijk dit op de volgende pagina door op het pijltje links onder te klikken.

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven