HYPOTHESEN TOETSEN Overzicht
Bijzondere toetsen

Theorie

Een tekentoets is een toets waarbij twee series resultaten met elkaar worden vergeleken. Met behulp van een teken (+ bijvoorbeeld) wordt aangegeven dat een resultaat in de éne serie beter is, een ander teken (– bijvoorbeeld) geeft aan dat een resultaat in de andere serie beter is.

Uitgangspunt is dat de verschillen uitsluitend door het toeval zijn te verklaren, maar dat er in feite geen verschil is tussen beide series. Het aantal minnen en plussen zou dan gelijk moeten zijn, de kans op een plus is 0,5. Het aantal plussen X is dan binomiaal verdeeld. Is er geen afwijking, dan laat je dat resultaat weg. Bij een tekentoets is dus altijd:

  • H0: p = 0,5
  • H1: p ≠ 0,5 of p > 0,5 of p < 0,5
Op grond van het significantieniveau stel je dan het kritieke gebied van de toets vast

Er bestaan nog veel andere soorten toetsen voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld Pearson's Χ2-toets (chi-kwadraat-toets), die in de biologie veel wordt gebruikt, zie voorbeeld 2.
Of het toetsen van het verschil van twee normaal verdeelde stochasten, zie voorbeeld 3.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven