s
STATISTIEK Overzicht
Diagrammen gebruiken

Practicum

Met de volgende practica kun je zien hoe je binomiale kansen berekent met de grafische rekenmachine. Doe alleen de onderdelen "De binomiale kansverdeling" en "Kanshistogrammen, verwachting en standaarddeviatie".

» Kansverdelingen met de TI83/TI84

» Kansverdelingen met de Casio cfx-9850

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven