Kansverdelingen met de Casio cfx-9850

Met de Casio cfx-9850 kun je in verschillende standaardsituaties kansen berekenen. In dit practicum komen de normale kansverdeling en de binomiale kansverdeling aan bod. Je moet voordat je met dit practicum kunt werken bekend zijn met de basistechnieken van de Casio cfx-9850 en het werken met functies op de Casio cfx-9850. Doe eventueel eerst de bijbehorende practica.
Loop ook eerst het practicum: 'Simulaties en telsystemen met de Casio cfx-9850' door.

Inhoud


De binomiale kansverdeling

Als een variabele X binomiaal is verdeeld met n = 60 en p = 0,42 dan kun je de volgende binomiale kansen berekenen met de Casio cfx-9850:

>>Terug


Kanshistogrammen bij de binomiale verdeling

Bij een binomiale kansverdeling kun je een kanshistogram maken. Je laat dan de grafische rekenmachine een lijst met kansen maken. Stel bijvoorbeeld dat je een kanshistogram wilt maken bij een binomiale verdeling met n = 20 en p = 0,4. Dat kun je zo doen: Oefen jezelf door zo een paar kanshistogrammen bij de binomiale verdeling te maken. Cumulatieve kanshistogrammen lukken ook.

>>Terug


De normale kansverdeling

Je vindt op de Casio cfx-9850 kansverdelingen als je in het hoofdmenu kiest voor STAT.
Als een toevalsvariabele X normaal is verdeeld met een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 6, dan kun je de volgende kansen berekenen: Loop al deze berekeningen zelf na!

Je kunt ook de normale verdeling met gemiddelde 100 en standaardafwijking 6 in beeld brengen.
Kies uit het hoofdmenu: STAT. Door te toetsen: [F5] ( = DIST) [F1] ( = NORM) [F1] ( = Npd) kom je bij het (Normal P.D)-scherm.
Vul dit als volgt in: [ V ] 6 [EXE] 100 [EXE].
Toets nu [F6] ( = DRAW) en je ziet de grafiek die bij de normaalverdeling hoort.

Het weergeven van kansen als oppervlakte onder de normale verdeling kan met de Casio cfx-9850 echter alleen door over te stappen op de standaardnormale verdeling. Je moet de gewenste kans dus eerst omrekenen naar een kans bij de standaardnormale verdeling. Daarbij kun je het bijpassende gebied onder de standaardnormaalkromme laten aangeven.
Die standaardnormaalkromme vind je door in het hoofdmenu te kiezen voor RUN.
Met [SHIFT] [ F4 ] ( = Sketch) [ F1 ] ( = Cls) [EXE] laat je eventueel aanwezige grafieken verdwijnen.
Toets nu: [ F5 ] ( = GRPH) [ F1 ] ( = Y=) [OPTN] [ F6 ] ( = > ) [ F3 ] ( = PROB) [ F6 ] ( = >).
Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

Met de [AC/ON]-toets verlaat je telkens het venster.

>>Terug


Grenswaarden bij normale kansverdelingen

Terugrekenen vanuit gegeven kansen bij de normale verdeling kan ook gemakkelijk met de Casio cfx-9850. Je wilt dan bij een normaal verdeelde variabele X bij een gegeven kans de bijbehorende grenswaarde g voor X terugzoeken: Loop ook deze berekeningen zorgvuldig na!

>>Terug


De normale verdeling in beeld

Je kunt de normale verdeling met gemiddelde 100 en standaarddeviatie 6 in beeld brengen: Er is ook een mogelijkheid om de te berekenen kansen als oppervlakte onder de standaardnormale kromme in beeld te brengen.
Kies uit het hoofdmenu: RUN.
Met [SHIFT] [F4] (= Sketch) [F1] (= Cls) [EXE] laat je eventueel aanwezige grafieken verdwijnen.
Toets nu: [F5] (= GRPH) [F1] (= Y=) [OPTN] [F6] (= >) [F3] ( = PROB) [F6] (= >). Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

>>Terug