<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-3">havo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-a">havo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-b" class="selected">havo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-d">havo d</a>
menu-overzichten-hb
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Lineaire verbanden
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Lineaire functies
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Lineaire verbanden
1.3 Formules en de GR 2.3 Karakteristieken 3.3 Stelsels vgln
1.4 Vergelijkingen 2.4 Transformaties 3.4 Lineaire modellen
1.5 Totaalbeeld 2.5 Ongelijkheden 3.5 Totaalbeeld
2.6 Totaalbeeld
4 Exponentiële functies 5 Logaritmische functies 6 Machtsfuncties
4.1 Exponentiële groei 5.1 Logaritmen 6.1 Machten
4.2 Reële exponenten 5.2 Eigenschappen 6.2 Machtsfuncties
4.3 Exp. en machten 5.3 Log. schaal 6.3 Kwadratische functies
4.4 Exponentiële functies 5.4 Log. functies 6.4 De abc-formule
4.5 Meer exp. functies 5.5 Log. vergelijkingen 6.5 Meer machtsfuncties
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld 6.6 Totaalbeeld
Functies en grafieken Meetkunde
7 Periodieke functies 1 Ruimtelijke figuren 2 Oppervlakte en inhoud
7.1 Periodiciteit 1.1 Projecties 2.1 Opp. vlakke figuren
7.2 Radialen 1.2 Berekeningen 2.2 Opp. lichamen
7.3 Sinusfuncties 1.3 Aanzichten/uitslagen 2.3 Inhoud
7.4 Cosinusfuncties 1.4 Doorsneden 2.4 Schaalvergroting
7.5 Sinusoïden 1.5 Series doorsneden 2.5 Totaalbeeld
7.6 Per. modellen 1.6 Totaalbeeld
7.7 Totaalbeeld
Differentiaalrekening
1 Veranderingen 2 Afgeleide functies 3 Differentieerregels
1.1 In grafieken 2.1 Het begrip afgeleide 3.1 Differentieerregels
1.2 Per stap 2.2 Differentiëren 3.2 De kettingregel
1.3 Differentiequotiënt 2.3 Extremen berekenen 3.3 De productregel
1.4 Differentiaalquotiënt 2.4 Buigpunten 3.4 De quotiëntregel
1.5 Hellingsgrafiek 2.5 Totaalbeeld 3.5 Afgeleide sinusoïde
1.6 Totaalbeeld 3.6 Toepassingen
3.7 Totaalbeeld
0.0 alleen SE