De stelling van Pythagoras 34
Pythagoras | rechthoekige driehoek | hypothenusa | rechthoekszijden | wortels
Sorry, de GeoGebra Applet start niet. Zorg dat Java 1.4.2 (of een nieuwere versie) actief is. (klik hier om Java nu te installeren)

Waat gaat het over?

Al in de Oudheid was van rechthoekige driehoeken bekend: het vierkant op de langste zijde (hypothenusa) heeft een even grote oppervlakte dan de twee vierkanten op de rechthoekszijden samen. Dit heet de stelling van Pythagoras naar de beroemde filosoof uit de zesde eeuw v.Chr.
Met deze stelling kun je in elke rechthoekige driehoek een zijde berekenen als twee andere bekend zijn. En omdat er gehele zijden zijn die aan de SvP voldoen (de 3,4,5-steek) kun je zo een rechte hoek maken.

Hoe werkt het?

Om in een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van 2 en 3 eenheden de hypothenusa uit te rekenen, bereken je 22 en 32 (de oppervlaktes van de bijbehorende vierkanten). Het vierkant op de hypothenusa is dan `2^2+3^2=13`.
En de hypothenusa is `sqrt13` ≈ 3,61 eenheden.

Wie en wanneer?

Pythagoras (580 - 500 v.Cr.) is waarschijnlijk de eerste geweest die het belang van een bewijs voor de stelling inzag. Hoewel afkomstig van Samos stichtte hij een school van volgelingen in Crotona in Zuid Italië, toen een Griekse kolonie.
De Pythagoreërs geloofden dat de gehele wereld kon worden beschreven met behulp van de wiskunde. Zij noemden zich 'mathematikoi'.``

Meer over de SvP:

SvP in Wikipedia (NL)
Pyth. in Wikipedia (NL)
Wiskundetijdschrift
YouTube: Bewijs SvP
Bronowski on Pyth.

Op school:

De SvP

In bedrijf:

Beroepen waar de stelling van Pythagoras wordt gebruikt:
In de bouw

Andere vensters:  Wortels | Meten en maten | Driehoeksmeting