DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Binomiale stochasten

Voorbeeld

Je met 10 dobbelstenen. Stochast X geeft het aantal zessen aan dat boven komt te liggen.
Stel een kansverdeling op voor X en bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking.

Antwoord

X is een binomiale stochast met parameters n = 10 en p =  1 6 .
Je moet nu de kansen bepalen voor X = 0, 1, 2, 3, ..., 10.
Het gaat om kansen van de vorm P(X = x | n = 10 ∧ p =  1 6 ).
Voer je dit in de grafische rekenmachine in als functie, dan maakt hij de bijbehorende tabel met uitkomsten. De GR maakt dus deze kansverdeling voor je.

        

De verwachtingswaarde is E(X) = n · p = 10 ·  1 6  = 1 2 3  dobbelstenen.
De standaardafwijking is: σ(K) =  np(1p)  =  10 1 6 5 6  ≈ 1,2 dobbelstenen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven