RUIMTELIJKE FIGUREN Overzicht
Doorsneden

Voorbeeld

In het rechte prisma ABC.DEF ligt P op het midden van AD, Q op het midden van AB, R op het midden van BC en T op het midden van CF. Hoek BCA is recht, BC = BE = 4 en AC = 3.
Teken doorsnede PQRT op ware grootte.

Antwoord

Als je vierhoek PQRT (met de rechter muisknop) recht voor je neerlegt, zie je dat hoek PTR en hoek TRQ recht zijn. Verder is TP = 3, TR = 8  en QR = 1,5 (gelijkvormigheid).
De figuur is nu eenvoudig te tekenen.

Ga na, hoe je de hoeken en de oppervlakte van trapezium PQRT berekent.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Opgaven