METEN EN REKENEN Overzicht
Hoeken

Voorbeeld 1

De benen van hoek B staan verder uit elkaar dan de benen van hoek A:
B  >  A .Hoek C is gelijk aan hoek A, alleen de benen zijn korter:
C  =  A .De lengten van de benen van de hoek hebben geen invloed op de grootte van de hoek. (Eigenlijk hebben die benen helemaal geen lengte, het zijn 'halve lijnen' die in het hoekpunt beginnen maar oneindig ver doorlopen.)

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Toepassing
Opgaven