<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-3">havo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-a" class="selected">havo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-b">havo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-d">havo d</a>
menu-overzichten-ha
Formules en grafieken
1 Tabellen en grafieken 2 Formules 3 Lineaire verbanden
1.1 Tabellen 2.1 Formules gebruiken 3.1 Recht evenredig
1.2 Procenten 2.2 Grafieken maken 3.2 Lineaire functies
1.3 Grafieken 2.3 Vergelijkingen 3.3 Lineaire modellen
1.4 Waarden toevoegen 2.4 Ongelijkheden 3.4 Lineaire vergelijkingen
1.5 Combineren en vergelijken 2.5 Meerdere variabelen 3.5 Totaalbeeld
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld
4 Exponentiële verbanden 5 Machtsfuncties 6 Veranderingen
4.1 Exponentiële groei 5.1 Evenredig met macht 6.1 In grafieken
4.2 Rekenen met machten 5.2 Werken met machten 6.2 Per stap
4.3 Reële exponenten 5.3 Omgekeerd evenredig 6.3 Differentiequotiënt
4.4 Exponentiële functies 5.4 Lineair gebroken 6.4 Totaalbeeld
4.5 Logaritmische schalen 5.5 Totaalbeeld
4.6 Totaalbeeld
Statistiek en kansrekening
1 Tellen 2 Kansen 3 Statistiek
1.1 Mogelijkheden 2.1 Experimenteren 3.1 Onderzoek
1.2 Herhaling of niet 2.2 Redeneren 3.2 Ordenen
1.3 Combinaties 2.3 Kansbomen 3.3 Diagrammen
1.4 Pascal driehoek 2.4 Kansverdeling 3.4 Gegevens samenvatten
1.5 Totaalbeeld 2.5 Totaalbeeld 3.5 Uitspraken
3.6 Totaalbeeld
4 Normale verdeling 5 Kansmodellen
4.1 Normaalkromme 5.1 Ja/nee kansen
4.2 Normale kansen 5.2 Binomiale verdeling
4.3 Standaardiseren 5.3 Niet-binomiale kansen
4.4 Normaal of niet? 5.4 Kansmodellen
4.5 Totaalbeeld 5.5 Totaalbeeld
0.0 alleen SE