<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-3" class="selected">havo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-a">havo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-b">havo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-d">havo d</a>
menu-overzichten-h3
Rekenen en algebra Statistiek en kansrekening
1 Algebra 2 Vergelijkingen 1 Statistiek en kansrekening
1.1 Rekenen met variabelen 2.1 Basishandelingen 1.1 Steekproeven
1.2 Breuken 2.2 Terugrekenen 1.2 Frequenties
1.3 Haakjes 2.3 Balansmethode 1.3 Klassenindeling
1.4 Machten 2.4 Ontbinden in factoren 1.4 Kansen
1.5 Wortels 2.5 Breuken in vergelijkingen 1.5 Wegen en bomen
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld 1.6 Totaalbeeld
Meetkunde
1 Vlakke meetkunde 2 Goniometrie 3 Ruimtemeetkunde
1.1 Gelijk of gelijkvormig 2.1 Vectoren 3.1 Lichamen
1.2 Rekenen in driehoeken 2.2 Sinus en cosinus 3.2 Aanzichten
1.3 Bijzondere lijnen 2.3 Hoeken berekenen 3.3 Doorsneden
1.4 Vlakke figuren 2.4 Helling en tangens 3.4 Oppervlakte en inhoud
1.5 Vergrotingsfactoren 2.5 vergrotingsfactoren 3.5 Totaalbeeld
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld
Functies en grafieken
1 Lineaire verbanden 2 Kwadratische verbanden 3 Exponentiële verbanden
1.1 Recht evenredig 2.1 Kwadratische functies 3.1 Groeifactor
1.2 Lineaire functies 2.2 Nulpunten en top 3.2 Exponentiële groei
1.3 Hellingsgetal 2.3 Kwadratische vergelijkingen 3.3 Exponentiële functies
1.4 Lineaire modellen 2.4 Handig oplossen 3.4 Totaalbeeld
1.5 Totaalbeeld 2.5 Totaalbeeld