<a href="view.php?page=extra/po" class="selected">Praktische opdrachten</a> <a href="view.php?page=extra/po-uitvoering">Uitvoering</a> <a href="view.php?page=extra/po-onderbouw">Onderbouw</a> <a href="view.php?page=extra/po-bovenbouw">havo/vwo top</a> <a href="view.php?page=extra/po-vmbo">vmbo</a>
menu-extra-po

Praktische opdrachten

Een praktische opdracht is hier een onderzoeksopdracht waarbij het meestal gaat om toepassingen van de wiskunde. De bedoeling van een praktische opdracht is dat je zelf op onderzoek uitgaat om bijvoorbeeld een formule te verklaren en toepassingen ervan uit te leggen, of om zelf iets te construeren, of...
Het zijn opdrachten waarop niet maar én antwoord bestaat. Integendeel, het antwoord hangt af van de uitkomsten van je onderzoek. Vaak moet je zelf nog de onderzoeksvragen nauwkeuriger formuleren en eigen deelvragen bedenken. Ook dat heeft invloed op de antwoorden die je uiteindelijk geeft.
  • Bij Uitvoering vind je een aantal werkmodellen die je kunt toepassen. Er zijn twee standaardformulieren "Titelblad leesbare uitwerking" en "Titelblad werkstuk" die je daarbij kunt gebruiken. Daar kun je ook nalezen hoe het werken met die titelbladen daarbij werkt.
  • Verder zijn er praktische opdrachten voor de onderbouw havo/vwo, voor het vmbo en voor de bovenbouw havo/vwo.
Maak je keuze met behulp van de knoppen hierboven.
Rinus Roelofs:
animatie