<a href="view.php?page=tools/practica" class="selected">Practica</a> <a href="view.php?page=tools/practica-ti30X">TI30X</a> <a href="view.php?page=tools/practica-ti84">TI84</a> <a href="view.php?page=tools/practica-excel">Excel</a> <a href="view.php?page=tools/practica-geogebra">GeoGebra</a>
menu-practica

Practica

Bij wiskunde werk je behalve met potlood en gum soms ook met een (grafische) rekenmachine, een computerprogramma, of applets (kleine computertoepassingen via internet). De practica helpen je deze apparatuur bedienen.
Er zijn practica bij

  • De rekenmachine TI-30X II en de grafische rekenmachine TI-83/84(Plus)
  • Het rekenbladprogramma Excel (versie 2000 of hoger)
  • Het (gratis) programma GeoGebra

Verder vind je hier informatie over geschikte applets (met links), over computeralgebra (TI-InterActive! en Derive) en over Geocadabra (van Ton Lecluse). Over practica bij OpenOffice denken we nog na.

Maak je keuze met behulp van de knoppen bovenaan de pagina.

Rinus Roelofs:
animatie