<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-3">vwo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-a">vwo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-b">vwo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-c" class="selected">vwo c</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-d">vwo d</a>
menu-overzichten-vc
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Exponentiële functies
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Exponentiële groei
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Reële exponenten
1.3 Formules en de GR 2.3 Bijzondere functies 3.4 Exponentiële functies
1.4 Vergelijkingen 2.4 Karakteristieken 3.5 Meer exp. functies
1.5 Totaalbeeld 2.5 Ongelijkheden 3.6 Totaalbeeld
2.6 Totaalbeeld
4 Logaritmen 5 Machtsfuncties
4.1 Logaritmen 5.1 Machten
4.2 Eigenschappen 5.2 Machtsfuncties
4.3 Log. schaal 5.3 Kwadratische functies
4.4 Log. functies 5.4 De abc-formule
4.5 Totaalbeeld 5.5 Veeltermen
5.6 Totaalbeeld
Discrete wiskunde
1 Veranderingen 2 Rijen 3 Matrices en grafen
1.1 In grafieken 2.1 Rijen beschrijven 3.1 Het begrip matrix
1.2 Per stap 2.2 Verschil en som 3.2 Matrixvermenigvuldiging
1.3 Differentiequotiënt 2.3 Rekenkundige rijen 3.3 Grafen
1.4 Differentiaalquotiënt 2.4 Meetkundige rijen 3.4 Overgangsmatrices
1.5 Hellingsgrafiek 2.5 Dynamische modellen 3.5 Populatiematrices
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
Statistiek en kansrekening
1 Kansen en tellen 2 Kansrekening 3 Statistiek
1.1 Experimenteren 2.1 Kansbomen 3.1 Onderzoek
1.2 Redeneren 2.2 Optellen/aftrekken 3.2 Ordenen
1.3 Systematisch tellen 2.3 Vermenigvuldigen 3.3 Diagrammen
1.4 Machten/faculteiten 2.4 Toevalsvariabelen 3.4 Gegevens samenvatten
1.5 Permutaties/combinaties 2.5 Totaalbeeld 3.5 Uitspraken
1.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
4 Discrete kansmodellen 5 Continue kansmodellen 6 Hypothesen toetsen
4.1 Stochasten 5.1 Normaalkromme 6.1 Het begrip toets
4.2 Stochasten optellen 5.2 Normale kansen 6.2 Binomiale toetsen
4.3 Binomiale stochasten 5.3 Standaardiseren 6.3 Normale toetsen
4.4 Niet-binomiaal 5.4 Normaal of niet? 6.4 Totaalbeeld
4.5 Wortel-n-wet 5.5 Bin.kansen benaderen
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld
0.0 alleen SE