Modelleren 0.1: UTwente - Inleiding
WISKUNDIG MODELLEREN Overzicht
Modules UTwente

Inleiding

Op initiatief van de universiteit Twente is in het kader van "Wiskunde in wetenschap" een aantal modules ontwikkeld rond het thema "wiskundig modelleren". De startmodule "Modelleren" is daar één van.
Via de website van het wiskunde D steunpunt van de TU-Twente is hierover meer informatie te vinden, onder andere het bijbehorende docentenmateriaal. Deze modules kunnen in de loop van het vijfde en zesde leerjaar vwo worden ingepast in het wiskunde D programma.
Hier zijn de leerlingenversies van deze modules te vinden als PDF-bestand met een korte beschrijving van het onderwerp.

Inleiding
Wave en golven
Tsunami's
Verkeer
Planetenbanen