REKENEN Overzicht
Wat is negatief?

Uitleg

Mensen beginnen vaak maar ergens te tellen: ze kiezen een nulpunt 0. Bijvoorbeeld: De ellende is alleen dat de temperatuur ook wel eens lager is dan 0 °C, en dat niet iedereen boven N.A.P. woont in Nederland. Kortom: er is behoefte aan getallen onder 0.

Getallen groter dan nul heten positieve getallen.
Getallen kleiner dan nul heten negatieve getallen.
3 is een positief getal en 3 is een negatief getal.
Voor een negatief getal gebruik je het teken (spreek uit: "min").
3 en 3 zijn elkaars tegengestelde; ze liggen beide evenver van 0.

Hier zie je een getallenlijn met rechts van 0 de positieve getallen en links van 0 de negatieve getallen. Het getal 0 is niet positief, maar ook niet negatief.

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Toepassing
Opgaven