De abc-formule 51
kwadraat | kwadratische vergelijking | parabool
Sorry, de GeoGebra Applet start niet. Zorg dat Java 1.4.2 (of een nieuwere versie) actief is. (klik hier om Java nu te installeren)

Waat gaat het over?

De abc-formule of wortelformule wordt gebruikt bij het oplossen van kwadratische vergelijkingen oftewel vierkantsvergelijkingen. `3x^2+2x-1=0` is er een voorbeeld van want `x^2` komt als hoogste macht voor. De oplossingen (wortels) van de vergelijking zijn nulwaarden van de parabool `y=3x^2+2x-1`.

Hoe werkt het?

Van een vierkantsvergelijking als `ax^2+bx+c=0` met `a`, `b` en `c` reëel en `a!=0` zijn de oplossingen `x=(-b+-sqrt(D))/(2a)`, waarin `D=b^2-4ac` de discriminant heet.

  1. Als `D`>0: twee verschillende oplossingen
  2. Als `D`=0: één oplossing
  3. Als `D`<0: geen reële oplossingen
In het voorbeeld is `a=3`, `b=2`, `c=-1` en dus `D=2^2-4*3*-1=16`. Dit geeft: `x=-1` of `x=`1/3.

Wie en wanneer?

De Oude Babyloniërs (1800-1600 v.C.) losten al problemen met vierkantsvergelijkingen op. Hun oplossingsmethoden hebben de vorm van uitgewerkte voorbeelden.
In de eerste helft van de 9e eeuw n.C. schonk in Arabië (het huidige Irak) de wiskundige Al-Khwarizmi uitvoerige aandacht aan het oplossen van vierkants-vergelijkingen. Hij deed dit door middel van meetkunde.
De wortelformule is dus al heel oud. De moderne vorm met de letters a, b en c echter niet, die ontstond pas in de 17e eeuw nadat Descartes het werken variabelen in een assenstelsel had ingevoerd.

Meer over de abc-formule:

in Wikipedia (NL)
Quadratic formula song

Op school:

abc-formule
kwadratische vgln
kwadraat afsplitsen

In bedrijf:

Beroepen waar de abc-formule wordt gebruikt:

Andere vensters:  Wortels | Ontbinden in factoren | Merkwaardige producten