Pi 31
π| 3,1415926535... | 22/7 | irrationaal | omtrek cirkel | radialen

Waat gaat het over?

Hier zie je een ronde tafel maakt met een diameter van 1 meter. Langs de rand wordt houtfineer geplakt. Je hebt een strook van ongeveer 3,14 meter nodig. Dat lijkt een raar getal...
Toch reken je zo de omtrek van een cirkel uit:
omtrek cirkel = π · diameter
en het getal π is ongeveer 3,14...

Om π te benaderen, moet je de omtrek van een cirkel met diameter 1 benaderen. Dat probeerden de Oude Grieken al...

Hoe werkt het?

Een eenvoudige kilometerteller werkt ook met het getal π. Elke omwenteling van je wiel leg je een afstand af van π · diameter.
Bij fietswielen met een diameter van 80 cm telt de kilometerteller het aantal omwentelingen van het wiel. Na 1000 omwentelingen heb je 1000 · π · 0,8 ≈ 2513 m afgelegd.

Wie en wanneer?

Het symbool π werd gangbaar door Leonhard Euler (1707-1783). Het is de Griekse letter p van perimeter (omtrek). Het getal π bleek een heel bijzonder getal te zijn, het is irrationaal...
Het aantal decimalen van π is daarom oneindig en daar zit geen regelmaat in. Je kunt π alleen benaderen en daar bestaan dan weer formules voor zoals
`pi=4(1-1/3+1/5-1/7+...)`

Meer over pi:

In Wikipedia (NL)
The story of Pi

Op school:

Hier komen verwijzingen naar schoolwiskunde

In bedrijf:

Beroepen waar pi wordt gebruikt:

Andere vensters:  Getallen en cijfers | Reële getallen | Periodiciteit