Perspectief

Een praktische opdracht voor de onderbouw havo/vwo

Bronnen: Bekijk vooral de voorbeelden van het tekenen in perspectief.
Het begrip lijnperspectief volgens de Wikipedia.
Theorie: Ruimtemeetkunde, projecties.
Resultaat: Een leesbare uitwerking van de opdracht (titelblad leesbare uitwerking downloaden)
Studielast: 4-6 uur

De Italiaanse vijftiende eeuwse beeldend kunstenaar Filippo Brunelleschi vond het lijnperspectief uit. Het werken met verdwijnpunten waar alle zichtlijnen samenkomen, werd door hem het eerst toegepast. Het is een goed middel om de driedimensionale ruimte op een plat oppervlak weer te geven. Deze ontdekking had een enorme uitwerking op de schilderkunst, omdat het mogelijk werd om voorwerpen en personen op een tweedimensionaal vlak af te beelden zoals ze in werkelijkheid in de driedimensionale ruimte zijn opgesteld. Hier zie je hoe de zichtlijnen in een verdwijnpunt bij elkaar komen en dat er meerdere verdwijnpunten kunnen zijn.

Het is nog een hele uitdaging om nauwkeurig in perspectief te tekenen, zeker als het meer ingewikkelde voorwerpen betreft. Veel kunstschilders bekwaamden zich er in en na de vijftiende eeuw in. Beroemde Hollandse schilders als Saenredam en ook Johannes Vermeer waren er meesters in. André-Pierre Lamoth analyseerde enkele jaren geleden de schilderijen van Vermeer. Hij ontdekte dat Vermeer een eenvoudig lineair perspectief gebruikte, maar (als dat zo uitkwam) zich niet aan de regels voor perspectieftekenen hield. Beantwoord nu eerst de volgende vragen.


De opdracht