HYPOTHESEN TOETSEN Overzicht
Totaalbeeld

Achtergronden

In de inductieve statistiek probeer je om aan de hand van een steekproef informatie omtrent de gehele populatie te krijgen. Maar zo krijg je alleen beperkte informatie. De inductieve statistiek geeft methoden om daarmee uitspraken over de populatie als geheel te doen. Bekende methoden zijn hypothesen toetsen, schattingsmethoden, correlatie en regressie.

Het grootste deel van deze methode is bedacht aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw door mensen als Francis Galton (1822 - 1911), Karl Pearson (1857 - 1936), Ronald Fischer (1890 - 1962), Jerzy Neyman (1894 - 1981) en Egon Pearson (1895 - 1980).

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven