DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Niet-binomiaal

Verkennen

In een groep van 25 mannen zijn 2 leden van die groep kleurenblind.
Je trekt aselect een steekproef van vier mannen uit deze groep.

  1. Hoe groot is de kans dat daarbij één kleurenblinde man zit?
Van alle westerse mannen is 8% kleurenblind.
Je trekt aselect een steekproef van vier mannen uit deze groep.
  1. Hoe groot is de kans dat daarbij één kleurenblinde man zit?

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven