DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Niet-binomiaal

Voorbeeld

In een klas zitten 8 jongens en 12 meisjes. Daaruit wordt een aselecte steekproef van 4 personen getrokken. Stochast M is het aantal meisjes in de steekproef.
Stel een een kansverdeling op voor M en bepaal de verwachting en de standaardafwijking van M.

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven