DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Stochasten

Voorbeeld

Je kunt kansverdelingen en de bijbehorende verwachtingswaarde en standaardafwijking ook met de grafische rekenmachine bepalen.

Stochast X stelt het aantal ogen voor op het vlak dat boven komt na het werpen met een dobbelsteen. Stel een kansverdeling voor X op en bepaal de verwachting en de standaarddeviatie van X.

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven