STATISTIEK Overzicht
Verzamelen en ordenen

Voorbeeld

Deze tabel in Excel geeft de lengtemaat van 90 meisjes weer. (Als je ermee wilt werken sla dan dit bestand eerst op je eigen PC op.)
Maak een klassenindeling met een klassenbreedte van 5 cm en als ondergrens 1,50 m.

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven