<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-3">vwo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-a" class="selected">vwo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-b">vwo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-c">vwo c</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-d">vwo d</a>
menu-overzichten-va
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Exponentiële functies
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Exponentiële groei
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Reële exponenten
1.3 Formules en de GR 2.3 Bijzondere functies 3.3 Exponenten en machten
1.4 Vergelijkingen 2.4 Karakteristieken 3.4 Exponentiële functies
1.5 Totaalbeeld 2.5 Ongelijkheden 3.5 Meer exp. functies
2.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
4 Logaritmische functies 5 Machtsfuncties 6 Periodieke functies
4.1 Logaritmen 5.1 Machten 6.1 Periodiciteit
4.2 Eigenschappen 5.2 Machtsfuncties 6.2 Radialen
4.3 Log. schaal 5.3 Kwadratische functies 6.3 Sinusfuncties
4.4 Log. functies 5.4 De abc-formule 6.4 Cosinusfuncties
4.5 Log. vergelijkingen 5.5 Veeltermen 6.5 Sinusoïden
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld 6.6 Per. modellen
6.7 Totaalbeeld
Differentiaalrekening
1 Veranderingen 2 Afgeleide functies 3 Differentieerregels
1.1 In grafieken 2.1 Het begrip afgeleide 3.1 Differentieerregels
1.2 Per stap 2.2 Differentiëren 3.2 De kettingregel
1.3 Differentiequotiënt 2.3 Extremen berekenen 3.3 De productregel
1.4 Differentiaalquotiënt 2.4 Buigpunten 3.4 De quotiëntregel
1.5 Hellingsgrafiek 2.5 Totaalbeeld 3.5 Modellen
1.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
Statistiek en kansrekening
1 Kansen en tellen 2 Kansrekening 3 Statistiek
1.1 Experimenteren 2.1 Kansbomen 3.1 Onderzoek
1.2 Redeneren 2.2 Optellen/aftrekken 3.2 Ordenen
1.3 Systematisch tellen 2.3 Vermenigvuldigen 3.3 Diagrammen
1.4 Machten/faculteiten 2.4 Toevalsvariabelen 3.4 Gegevens samenvatten
1.5 Permutaties/combinaties 2.5 Totaalbeeld 3.5 Uitspraken
1.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
4 Discrete kansmodellen 5 Continue kansmodellen 6 Hypothesen toetsen
4.1 Stochasten 5.1 Normaalkromme 6.1 Het begrip toets
4.2 Stochasten optellen 5.2 Normale kansen 6.2 Binomiale toetsen
4.3 Binomiale stochasten 5.3 Standaardiseren 6.3 Normale toetsen
4.4 Niet-binomiaal 5.4 Normaal of niet? 6.4 Totaalbeeld
4.5 Wortel-n-wet 5.5 Bin.kansen benaderen
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld
Discrete wiskunde
1 Rijen
1.1 Rijen beschrijven
1.2 Verschil en som
1.3 Rekenkundige rijen
1.4 Meetkundige rijen
1.5 Dynamische modellen
1.6 Totaalbeeld
0.0 alleen SE