<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-3">vwo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-a">vwo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-b">vwo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-c" class="selected">vwo c</a> <!-- <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-d">vwo d</a> -->
menu-overzichten-vc-2015
Het onderstaande overzicht betreft lesmateriaal voor het wiskundeprogramma vwo c vanaf 1 augustus 2015. Het is derhalve nog in ontwikkeling: niet alles zal nu al optimaal werken.
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Exponentiële functies
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Exponentiële groei
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Reële exponenten
1.3 Formules en de GR 2.3 Bijzondere functies 3.4 Exponentiële functies
1.4 Vergelijkingen 2.4 Karakteristieken 3.5 Meer exp. functies
1.5 Totaalbeeld 2.5 Ongelijkheden 3.6 Totaalbeeld
2.6 Totaalbeeld
4 Logaritmen 5 Machtsfuncties 6 Veranderingen
4.1 Logaritmen 5.1 Machten 6.1 In grafieken
4.2 Eigenschappen 5.2 Machtsfuncties 6.2 Per stap
4.3 Log. schaal 5.3 Kwadratische functies 6.3 Differentiequotiënt
4.4 Log. functies 5.4 De abc-formule 6.4 Differentiaalquotiënt
4.5 Totaalbeeld 5.5 Veeltermen 6.5 Hellingsgrafiek
5.6 Totaalbeeld 6.6 Totaalbeeld
Diverse onderwerpen
1 Tellen 2 Rijen 3 Logisch redeneren
1.1 Mogelijkheden 2.1 Rijen beschrijven 3.1 Wat is logica?
1.2 Herhaling of niet 2.2 Verschil en som 3.2 Waarheidstabellen
1.3 Combinaties 2.3 Rekenkundige rijen 3.3 Implicaties
1.4 Pascaldriehoek 2.4 Meetkundige rijen 3.4 Redeneervormen
1.5 Totaalbeeld 2.5 Dynamische modellen 3.5 Tautologie en contradictie
2.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
Statistiek en kansrekening
1 Statistiek 2 Kansrekenen 3 Discrete kansmodellen
1.1 Onderzoek 2.1 Kansen 3.1 Verwachting en afwijking
1.2 Data ordenen 2.2 Kansbomen 3.2 Stochasten optellen
1.3 Diagrammen 2.3 Kansen optellen/aftrekken 3.3 Binomiale stochasten
1.4 Data samenvatten 2.4 Kansen vermenigvuldigen 3.4 Hypergeom.stochasten
1.5 Uitspraken 2.5 Toevalsvariabelen 3.5 Wortel-n-wet
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
Van de rest van dit domein is nog geen definitieve indeling bekend.
Vorm en ruimte
1 Verhoudingen 2 Perspectief
1.1 Verhoudingen 2.1 Kijklijnen
1.2 Oppervlakte en inhoud 2.2 Projecties
1.3 Rechthoeken 2.3 Figuren in perspectief
1.4 Veelhoeken 2.4 Eénpuntsperspectief
1.5 Schaalvergroting 2.5 Tweepuntsperspectief
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld
0.0 alleen SE