<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-3">vwo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-a" class="selected">vwo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-b">vwo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-c">vwo c</a> <!-- <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-d">vwo d</a> -->
menu-overzichten-va-2015
Het onderstaande overzicht betreft lesmateriaal voor het wiskundeprogramma vwo a vanaf 1 augustus 2015. Het is derhalve nog in ontwikkeling: niet alles zal nu al optimaal werken.
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Exponentiële functies
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Exponentiële groei
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Reële exponenten
1.3 Formules en de GR 2.3 Bijzondere functies 3.3 Exponenten en machten
1.4 Vergelijkingen 2.4 Karakteristieken 3.4 Exponentiële functies
1.5 Totaalbeeld 2.5 Ongelijkheden 3.5 Meer exp. functies
2.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
4 Logaritmische functies 5 Machtsfuncties 6 Periodieke functies
4.1 Logaritmen 5.1 Machten 6.1 Periodiciteit
4.2 Eigenschappen 5.2 Machtsfuncties 6.2 Radialen
4.3 Log. schaal 5.3 Kwadratische functies 6.3 Sinusfuncties
4.4 Log. functies 5.4 De abc-formule 6.4 Sinusoïden
4.5 Log. vergelijkingen 5.5 Veeltermen 6.5 Per. modellen
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld 6.6 Totaalbeeld
Differentiaalrekening
1 Veranderingen 2 Afgeleide functies 3 Differentieerregels
1.1 In grafieken 2.1 Het begrip afgeleide 3.1 Differentieerregels
1.2 Per stap 2.2 Differentiëren 3.2 De kettingregel
1.3 Differentiequotiënt 2.3 Extremen berekenen 3.3 De productregel
1.4 Differentiaalquotiënt 2.4 Buigpunten 3.4 De quotiëntregel
1.5 Hellingsgrafiek 2.5 Totaalbeeld 3.5 Modellen
1.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
Differentiaalrekening Discrete wiskunde
4 Exp. en log. functies 1 Rijen 2 Tellen
4.1 Het getal e 1.1 Rijen beschrijven 2.1 Mogelijkheden
4.2 Exp. functies 1.2 Verschil en som 2.2 Herhaling of niet
4.3 Log. functies 1.3 Rekenkundige rijen 2.3 Combinaties
4.4 Groeimodellen 1.4 Meetkundige rijen 2.4 Pascaldriehoek
4.5 Totaalbeeld 1.5 Dynamische modellen 2.5 Totaalbeeld
1.6 Totaalbeeld
Statistiek en kansrekening
1 Statistiek 2 Kansrekenen 3 Discrete kansmodellen
1.1 Onderzoek 2.1 Kansen 3.1 Verwachting en afwijking
1.2 Data ordenen 2.2 Kansbomen 3.2 Stochasten optellen
1.3 Diagrammen 2.3 Kansen optellen/aftrekken 3.3 Binomiale stochasten
1.4 Data samenvatten 2.4 Kansen vermenigvuldigen 3.4 Hypergeom.stochasten
1.5 Uitspraken 2.5 Toevalsvariabelen 3.5 Wortel-n-wet
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
Van de rest van dit domein is nog geen definitieve indeling bekend.
0.0 alleen SE