<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-3">havo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-havo-45-a">havo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-havo-45-b" class="selected">havo b</a> <!-- <a href="view.php?page=overzichten/2015-havo-45-d">havo d</a> -->
menu-overzichten-hb-2015
Het onderstaande overzicht betreft lesmateriaal voor het wiskundeprogramma havo b vanaf 1 augustus 2015. Het is derhalve nog in ontwikkeling: niet alles zal nu al optimaal werken.
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Lineaire verbanden
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Lineaire functies
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Lineaire verbanden
1.3 Formules en de GR 2.3 Karakteristieken 3.3 Stelsels vgln
1.4 Vergelijkingen 2.4 Samengestelde functies 3.4 Lineaire modellen
1.5 Totaalbeeld 2.5 Transformaties 3.5 Totaalbeeld
2.6 Totaalbeeld
4 Veeltermfuncties 5 Exponentiële functies 6 Logaritmische functies
4.1 Kwadratische functies 5.1 Exponentiële groei 6.1 Logaritmen
4.2 De abc-formule 5.2 Reële exponenten 6.2 Eigenschappen
4.3 Veeltermen 5.3 Exp. en machten 6.3 Log. schaal
4.4 Ongelijkheden 5.4 Exponentiële functies 6.4 Log. functies
4.5 Totaalbeeld 5.5 Meer exp.functies 6.5 Log.vergelijkingen
5.6 Totaalbeeld 6.6 Totaalbeeld
7 Periodieke functies
7.1 Periodiciteit
7.2 Radialen
7.3 Sinusfuncties
7.4 Cosinusfuncties
7.5 Sinusoïden
8.6 Per. modellen
8.7 Totaalbeeld
Differentiaalrekening
1 Veranderingen 2 Afgeleide functies 3 Machtsfuncties
1.1 In grafieken 2.1 Het begrip afgeleide 3.1 Machten
1.2 Per stap 2.2 Differentiëren 3.2 Machtsfuncties
1.3 Differentiequotiënt 2.3 Extremen berekenen 3.3 Afgeleiden
1.4 Differentiaalquotiënt 2.4 Buigpunten 3.4 Wortelfuncties
1.5 Hellingsgrafiek 2.5 Totaalbeeld 3.5 Gebroken functies
1.6 Totaalbeeld 3.6 Toepassingen
3.6 Totaalbeeld
Meetkunde
1 Analytische meetkunde 2 Vectoren en goniometrie 3 Hoeken en afstanden
1.1 Coördinaten in het vlak 2.1 Vectoren 3.1 Middelpunten
1.2 Lijnen 2.2 Sin, cos, tan 3.2 Snijden en raken
1.3 Cirkels 2.3 Sinusregel 3.3 Raaklijnen
1.4 Snijden 2.4 Cosinusregel 3.4 Afstanden
1.5 Hoeken 2.5 Totaalbeeld 3.5 Van 3D naar 2D
1.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
0.0 alleen SE