Word vriend van Math4all
Word vriend van Math4all

De stichting Math4all staat voor:

  1. De creative commons gedachte:
    Kwalitatief goed lesmateriaal moet (digitaal) kostenloos beschikbaar zijn, alleen voor extra diensten kan een vergoeding worden gevraagd.
  2. De maatwerkgedachte:
    Door het opdelen van de leerstof in lesobjecten kan een docent, en straks ook een leerling, een eigen boek samenstellen uit ons lesmateriaal.
  3. De blended content gedachte:
    Afwisseling tussen werken vanaf papier dan wel het beeldscherm maakt het leren boeiend en het werken volgens eigen voorkeur en leerstijl mogelijk.

Wie onze onze denk- en werkwijze sympathiek vindt, wordt vriend van de Stichting Math4all. Vrienden ontvangen onregelmatig de nieuwsbrief.

Een nieuwe vriend van Math4all is
Naam:
E-mail
Functie

Ik word vriend van Math4all omdat
Naamsvermelding als vriend OK?
Ja
Nee