<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-3">vwo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-a">vwo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-b" class="selected">vwo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-c">vwo c</a> <!-- <a href="view.php?page=overzichten/2015-vwo-456-d">vwo d</a> -->
menu-overzichten-vb-2015
Het onderstaande overzicht betreft lesmateriaal voor het wiskundeprogramma vwo b vanaf 1 augustus 2015. Het is derhalve nog in ontwikkeling: niet alles zal nu al optimaal werken.
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Asymptoten en limieten
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Karakteristieken
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Limieten
1.3 Formules en de GR 2.3 Bijzondere functies 3.3 Asymptoten
1.4 Vergelijkingen 2.4 Samengestelde functies 3.4 Continuiteit
1.5 Ongelijkheden 2.5 Transformaties 3.5 Totaalbeeld
1.6 Stelsels 2.6 Totaalbeeld
1.7 Totaalbeeld
3 Exponentiële functies 4 Logaritmische functies 5 Machtsfuncties
3.1 Exponentiële groei 4.1 Logaritmen 5.1 Machten
3.2 Reële exponenten 4.2 Eigenschappen 5.2 Machtsfuncties
3.3 Exponenten en machten 4.3 Log. schaal 5.3 Kwadratische functies
3.4 Exponentiële functies 4.4 Log. functies 5.4 De abc-formule
3.5 Meer exp. functies 4.5 Log. vergelijkingen 5.5 Meer machtsfuncties
3.6 Totaalbeeld 4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld
Functies en grafieken Meetkunde met coördinaten
7 Periodieke functies 1 Analytische meetkunde 2 Vectoren en goniometrie
7.1 Periodiciteit 1.1 Cartesisch assenstelsel 2.1 Vectoren
7.2 Radialen 1.2 Lijnen 2.2 Goniometrie
7.3 Sinusfuncties 1.3 Cirkels 2.3 Sinusregel
7.4 Cosinusfuncties 1.4 Snijden en raken 2.4 Cosinusregel
7.5 Sinusoïden 1.5 Loodrechte stand 2.5 Inproduct
7.6 Per. modellen 1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld
7.7 Totaalbeeld
Meetkunde met coördinaten
3 Parametervoorstellingen 4 Krommen
1.1 Parametervoorstelling 2.1 Periodieke beweging
1.2 Lijnen en cirkels 2.2 Lissajousfiguren
1.3 Hoeken 2.3 Kegelsneden
1.4 Afstanden 2.4 Snelheden
1.5 Raaklijnen 2.5 Symmetrie
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld
Differentiaal- en integraalrekening
1 Veranderingen 2 Afgeleide functies 3 Differentieerregels
1.1 In grafieken 2.1 Het begrip afgeleide 3.1 Differentieerregels
1.2 Per stap 2.2 Differentiëren 3.2 De kettingregel
1.3 Differentiequotiënt 2.3 Transformaties 3.3 De productregel
1.4 Differentiaalquotiënt 2.4 Extremen berekenen 3.4 De quotiëntregel
1.5 Hellingsgrafiek 2.5 Buigpunten 3.5 Differentieerbaarheid
1.6 Totaalbeeld 2.6 Veeltermen 3.6 Toepassingen
2.7 Totaalbeeld 3.7 Totaalbeeld
4 Integraalrekening 5 Exp. en log. functies 6 Goniometrische functies
4.1 De integraal 5.1 Het getal e 6.1 Gonio functies
4.2 Primitieven 5.2 Exp. functies 6.2 Gonio formules
4.3 Integreren 5.3 Log. functies 6.3 Gonio functies diff.
4.4 Oppervlakte en lengte 5.4 Groeimodellen 6.4 Harmonische trilling
4.5 Omwentelingslichamen 5.5 Integralen 6.5 Integralen
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld 6.6 Totaalbeeld
0.0 alleen SE