<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-3">havo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-havo-45-a" class="selected">havo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/2015-havo-45-b">havo b</a> <!-- <a href="view.php?page=overzichten/2015-havo-45-d">havo d</a> -->
menu-overzichten-ha-2015
Het onderstaande overzicht betreft lesmateriaal voor het wiskundeprogramma havo a vanaf 1 augustus 2015. Het is derhalve nog in ontwikkeling: niet alles zal nu al optimaal werken.
Rekenen en algebra Statistiek
1 Rekenen en algebra 2 Tellen 1 Werken met data
1.1 Getallen en variabelen 2.1 Mogelijkheden 1.1 Data ordenen
1.2 Breuken 2.2 Herhaling of niet 1.2 Statistische variabelen
1.3 Rekenvolgorde 2.3 Combinaties 1.3 Diagrammen
1.4 Eenheden 2.4 Pascaldriehoek 1.4 Misleidingen
1.5 Wetenschappelijke notatie 2.5 Totaalbeeld 1.5 Totaalbeeld
1.6 Totaalbeeld
Statistiek
4 Data verwerken 5 Statistisch onderzoek 6 Conclusies trekken
2.1 Data presenteren 3.1 Onderzoeken 4.1 Vuistregels
2.2 Centrum en spreiding 3.2 Steekproeven 4.2 Verschil van variabelen
2.3 Verdelingen typeren 3.3 Steekproefproporties 4.3 Samenhang van variabelen
2.4 Normale verdeling 3.4 Populatiegemiddelden 4.4 Compleet onderzoek
2.5 Totaalbeeld 3.5 Totaalbeeld 4.5 Totaalbeeld
Verbanden en veranderingen
1 Tabellen en grafieken 2 Formules 3 Lineaire verbanden
1.1 Tabellen 2.1 Formules gebruiken 3.1 Recht evenredig
1.2 Procenten 2.2 Grafieken maken 3.2 Lineaire verbanden
1.3 Grafieken 2.3 Vergelijkingen 3.3 Lineaire modellen
1.4 Waarden toevoegen 2.4 Ongelijkheden 3.4 Lineaire verbanden vergelijken
1.5 Combineren en vergelijken 2.5 Meerdere variabelen 3.5 Ongelijkheden en gebieden
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
4 Exponentiële verbanden 5 Machtsverbanden 6 Veranderingen
4.1 Exponentiële groei 5.1 Evenredig met macht 6.1 In grafieken
4.2 Rekenen met machten 5.2 Veeltermen 6.2 Per stap
4.3 Reële exponenten 5.3 Omgekeerd evenredig 6.3 Differentiequotiënt
4.4 Exponentiële functies 5.4 Lineair gebroken functies 6.4 Totaalbeeld
4.5 Logaritmische schalen 5.5 Totaalbeeld
4.6 Totaalbeeld
0.0 alleen SE