Statistiek: variabelen vergelijken

In het rekenblad Excel kun je mooi statistieken zichtbaar maken. Je kunt Excel ook gebruiken om statistische variabelen te vergelijken en te zoeken naar verbanden ertussen. Bij dit practicum hoort het rekenblad

Gegevens 154 leerlingen

Dat moet je eerst met behulp van de rechtermuisknop downloaden en via "Doel opslaan als..." opslaan onder een eigen naam als Stat[..].xls, waarbij [..] je eigen naam is.

Het is wel van belang dat je met statistiek in Excel kunt werken. Als je dat niet beheerst, doe dan eerst het practicum "Statistiek: gegevens 154 leerlingen".

Inhoud:


Een kruistabel maken

Je wilt kijken naar een eventuele relatie tussen de statistische variabelen wisgroep (de gekozen soort wiskunde, A of B) en geslacht (jongen of meisje) met behulp van een kruistabel.

Als je op de tabel klikt opent zich opnieuw de "Lijst met draaitabelvelden" en kun je door een variabele te selecteren allerlei instellingen aanpassen.


Een spreidingsdiagram maken

Je wilt bij de jongens kijken naar een eventueel statistisch verband tussen de variabelen lengte en gewicht met behulp van een spreidingsdiagram. Dat doe je zo:


Het practicum afsluiten

Verzamel zelf gegevens over de lengtes, gewichten, profielkeuzes, cijfers, e.d., in jouw eigen klas (of liefst van meerdere klassen). Kies vervolgens twee variabelen die je met elkaar wilt vergelijken. Maak daarbij mooie kruistabellen en/of spreidingsdiagrammen. Probeer te verwoorden wat je opvalt.